Vietnamfinance.vn
07:12' CH-26, 26/09/2021

HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HoSE: PGI) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021. Dự kiến nội dung này sẽ được trình ĐHCĐ của công ty để xin ý kiến bằng văn bản trong thời gian tới.

PJICO muốn phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu thưởng

Theo đó, PJICO dự kiến tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 22,1 triệu đơn vị. Tỷ lệ thực hiện là 100:25, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 25 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021. Các cổ phiếu trong đợt phát hành này là cổ phần phổ thông và sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Vốn điều lệ của PJICO sẽ tăng lên mức hơn 1.100 tỷ đồng sau khi phân phối hết số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Với phương án phát hành cổ phiếu thưởng, PJICO dự kiến điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt theo tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu thưởng.

PJICO sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung trên. Ngày chốt danh sách cổ đông là 15/10/2021. Hạn cuối để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến là trước 17h00 ngày 1/11/2021.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO đạt hơn 1.564 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn ở mức 48%, thu về hơn 163 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Năm 2021, PJICO lên kế hoạch tổng doanh thu đạt hơn 4.199 tỷ đồng, tăng gần 2% so với mức thực hiện năm 2020. Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc kỳ vọng đạt hơn 3.565 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2021 là 202 tỷ đồng, giảm gần 7% so với mức thực hiện năm 2020. Như vậy, PJICO đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 2 quý đầu năm.

Cổ phiếu PGI đóng cửa phiên 25/9 ở mức giá 27.300 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 2.400 tỷ đồng.

Nguồn: Vietnamfinance.vn
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org -  Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .