Hùng Võ
09:02' SA-18, 18/05/2021

Thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu Việt Lào cần áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn:(Ảnh:Thống Nhất/TTXVN)

Liên quan đến đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1170/BCT-KH ngày 31/3/2021, về việc thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu Việt Lào tại xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Bộ Xây dựng cho hay dự án trên đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định chủ trương đầu tư số 666/QĐ-UBND ngày 28/3/2019. Vì thế, Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm soát chủ đầu tư tuân thủ quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành có liên quan của dự án đã được phê duyệt.

Cụ thể, thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu Việt Lào cần được rà soát, hoàn chỉnh; cập nhật và bổ sung đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của dự án; áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và tiêu chuẩn nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần rà soát để cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới theo quy định. Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tuân thủ quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đến nay, dự án trên đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an có ý kiến về thiết kế cơ sở ngày 20/11/2020. Do vậy, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế cần rà soát, hoàn chỉnh thiết kế cơ sở theo yêu cầu, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Về môi trường, dự án cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 25/11/2019. Vì thế, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đối với các chất thải nguy hại của dự án cần đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại đảm bảo các quy định theo Luật Bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng cho rằng dự án cần được kiểm soát đồng bộ giữa các hạng mục công trình xây dựng và thiết bị công nghệ lắp đặt vào công trình đáp ứng các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

“Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khảo sát, thiết kế cơ sở cần được Bộ Công Thương kiểm tra đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định,” đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, trong quá trình tổ chức thẩm định, Bộ Công Thương cần tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

Trước đó, ngày 28/2/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư xăng dầu Việt Lào đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng kho cảng xăng dầu Việt Lào, quy mô hơn 16ha, sức chứa 200.000m3, tổng vốn đầu tư gần 470 tỷ đồng. Đây là kho cảng vận chuyển xăng dầu, cung cấp cho thị trường tỉnh Quảng Trị và vùng lân cận đồng thời xuất khẩu sang Lào và một số tỉnh của Thái Lan.

Tuy nhiên, do gặp một số vướng mắc, nhất là vấn đề hồ sơ thiết kế cơ sở chưa được phê duyệt nên dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Nguồn: Vietnam+
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org -  Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .