VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số văn bảnCơ quan ban hànhNội dung văn bản
Loại hình văn bảnNăm ban hành
Hướng dẫn tra cứu văn bản
STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hành
101Số 10/2007/QĐ-BTMQuyết định số 10/2007/QĐ-BTM công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá21/05/2007
102Số 09/2007/TT-BKHCNSố 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá06/04/2007
103Số 09/2007/TT-BKHCNSố 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá06/04/2007
104Số 40/2007/NĐ-CPNghị định số 40/2007/NĐ-CP Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu16/03/2007
105Số 130/2006/NĐ-CPNghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc08/11/2006
106Số 89/2006/NĐ-CPNghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa30/08/2006
107Số 68/2006/QH11Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH1129/06/2006
108Số 154/2005/NĐ-CPNghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan15/12/2005
109Số 45/2005/QH11Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu14/06/2005
110Số 42/2005/QH11Luật Hải quan số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 200114/06/2005
111Số 04/2004/TT-BCASố 04/2004/TT-BCA về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy31/03/2004
112Số 35/2003/NĐ-CPNghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy04/04/2003
113Số 31/2002/QĐ - BKHCNMTQuyết định số 31/2002/QĐ - BKHCNMT Về việc ban hành "Quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ"17/05/2002
114Số 29/2001/QH10Luật Hải quan số 29/2001/QH1029/06/2001
115Số 27/2001/QH10Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH1029/06/2001
116Số 03/2001/TTLT- BTM-BKHCNMTThông tư số 03/2001/TTLT- BTM-BKHCNMT hướng dẫn thực hiện việc sử dụng đồng hồ xăng dầu trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy06/02/2001
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org -  Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .