VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số văn bảnCơ quan ban hànhNội dung văn bản
Loại hình văn bảnNăm ban hành
Hướng dẫn tra cứu văn bản
STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hành
81Số 203/2009/TT-BTCSố 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định20/10/2009
82Số 84/2009/NĐ-CPNghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu15/10/2009
83Số 20/2009/TT-BKHCNThông tư số 20/2009/TT - BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”30/09/2009
84Số 67/2009/NĐ-CPNghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá03/08/2009
85Số 17/2009/TT-BKHCNThông tư số 17/2009/TT-BKHCN hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ18/06/2009
86Số 54/2009/NĐ-CPNghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa05/06/2009
87Số 13/2009/TT-BCTThông tư số 13/2009/TT-BCTQuy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu03/06/2009
88Số 26/2009/NĐ-CPNghị định số 26/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt16/03/2009
89Số 132/2008/NĐ-CPNghị định số 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa31/12/2008
90Số 27/2008/QH12Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH1214/11/2008
91Số 11/2008/QĐ-BKHCNQuyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ29/08/2008
92Số 904/QĐ-TĐCQuyết định số 904/QĐ-TĐC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17 tháng 10 năm 200722/07/2008
93Số 04/2008/QĐ-BXDQuyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành: "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"03/04/2008
94Số 05/2007/QH12Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH1221/11/2007
95Số 177/2007/QĐ-TTgQuyết định số 177/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”20/11/2007
96Số 25/2007/QĐ-BKHCNQuyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN Về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định05/10/2007
97Số 21/2007/TT-BKHCNThông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn28/09/2007
98Số 134/2007/NĐ-CPNghị định số 134/2007/NĐ-CP Quy định về đơn vị đo lường chính thức15/08/2007
99Số 127/2007/NĐ-CPNghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật01/08/2007
100Số 13/2007/QĐ-BKHCNQuyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN Ban hành "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định"06/07/2007
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org -  Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .