VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số văn bảnCơ quan ban hànhNội dung văn bản
Loại hình văn bảnNăm ban hành
Hướng dẫn tra cứu văn bản
STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hành
81Số 26/2010/TT-BCTThông tư số 26/2010/TT-BCT Quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu14/06/2010
82Số 26/2010/TT-BCTThông tư số 26/2010/TT-BCT quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu14/06/2010
83Số 24/2009/TT-BKHCNThông tư số 24/2009/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá31/12/2009
84Số 36/2009/TT-BCTThông tư số 36/2009/TT-BCT về ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu14/12/2009
85Số 234/2009/TT-BTCThông tư số 234/2009/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Nghị định số 84/2009/NĐ - CP về kinh doanh xăng dầu09/12/2009
86Số 222/2009/TT-BTCSố 222/2009/TT-BTC hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử25/11/2009
87Số 203/2009/TT-BTCSố 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định20/10/2009
88Số 84/2009/NĐ-CPNghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu15/10/2009
89Số 20/2009/TT-BKHCNThông tư số 20/2009/TT - BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”30/09/2009
90Số 67/2009/NĐ-CPNghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá03/08/2009
91Số 17/2009/TT-BKHCNThông tư số 17/2009/TT-BKHCN hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ18/06/2009
92Số 54/2009/NĐ-CPNghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa05/06/2009
93Số 13/2009/TT-BCTThông tư số 13/2009/TT-BCTQuy định xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu03/06/2009
94Số 26/2009/NĐ-CPNghị định số 26/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt16/03/2009
95Số 132/2008/NĐ-CPNghị định số 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa31/12/2008
96Số 27/2008/QH12Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH1214/11/2008
97Số 11/2008/QĐ-BKHCNQuyết định số 11/2008/QĐ-BKHCN sửa đổi, bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ29/08/2008
98Số 904/QĐ-TĐCQuyết định số 904/QĐ-TĐC về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phương pháp lấy mẫu xăng dầu ban hành kèm theo quyết định số 1518/QĐ-TĐC ngày 17 tháng 10 năm 200722/07/2008
99Số 04/2008/QĐ-BXDQuyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành: "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng"03/04/2008
100Số 05/2007/QH12Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH1221/11/2007
TIN NÓNG
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
23.960
24.430
23.030
23.490
22.020
22.460
20.560
20.970
19.300
19.680
19.460
19.840
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hhxd@vinpa.org.vn -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org-  Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .