VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số văn bảnCơ quan ban hànhNội dung văn bản
Loại hình văn bảnNăm ban hành
Hướng dẫn tra cứu văn bản
STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hành
41Số 269/QLG-TLSXCông văn số 269/QLG-TLSX Về việc điều chỉnh giảm giá xăng ngày 11 tháng 11 năm 201322/11/2013
42Số 139/2013/TT-BTCThông tư số 139/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.09/10/2013
43Số 2753/QĐ-BGTVTQuyêt định số 2753/QĐ-BGTVT phê duyệt quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến 2020 và định hướng đến năm 203010/09/2013
44Số 308/TB-BTCThông báo số 308/TB-BTC Về việc điều chỉnh một số nội dung của Thông báo 135/TB-BTC28/08/2013
45Số 97/2013/NĐ-CPNghị định số 97/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng27/08/2013
46Số 11/2013/TT-BCTThông tư số 11/2013/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu18/06/2013
47Số 70/2013/TT-BTCThông tư số 70/2013/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi22/05/2013
48Số 58/2013/TT-BTCThông tư số 58/2013/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi08/05/2013
49Số 47/2013/TT-BTCThông tư số 47/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi26/04/2013
50Số 43/2013/TT-BTCThông tư số 43/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi18/04/2013
51Số 135/TB-BTCThông báo số 135/TB-BTC về việc điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức xăng, dầu28/03/2013
52Số 53/2012/QĐ-TTgQuyết định số 53/2012/QĐ-TTg Về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống22/11/2012
53Số 86/2012/NĐ-CPNghị định số 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường19/10/2012
54Số 14/2012/TT-BKHCNThông tư số 14/2012/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điezen và nhiên liệu sinh học"12/07/2012
55Số 109/2012/TT-BTCThông tư số 109/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi03/07/2012
56Số 11/2012/QH13Luật Giá số 11/2012/QH1320/06/2012
57Số 15/2012/QH13Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH1320/06/2012
58Số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYTThông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại30/05/2012
59Số 46/2012/NĐ-CPNghị định số 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.22/05/2012
60Số 05/2012/TT-BTCThông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt05/01/2012
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý.
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   Fax: (024) 6278 9167
Email: hiephoixangdau@gmail.com  -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org -  Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .