Giá cơ sở ngày 20/12/2016

Đơn vị: đồng/lít, kg

Xăng RON92Xăng E5  Diesel 0,05S Dầu hỏa   Mazut 3,5S
18.19417.92213.68312.39311.184
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)