Giá cơ sở ngày 20/10/2016

Đơn vị: đồng/lít,kg

Xăng RON92Xăng E5     Diesel 0,05S  Dầu hỏa   Mazut 3,5S
17.44517.13313.32311.84310.065
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)