Giá cơ sở ngày 20/09/2016

Đơn vị: đồng/lít,kg

Xăng RON92Xăng E5    Diesel 0,05S Dầu hỏa     Mazut 3,5S
16.53216.28112.25510.8869.343
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)