Giá cơ sở ngày 20/06/2016

Xăng RON92        Xăng E5    Diesel 0,05S    Dầu hỏa            Mazut 3,5S
16.80716.31912.89311.4318.892
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)