Giá cơ sở ngày 20/05/2016

Xăng RON92Xăng E5Diesel 0,05SDầu hỏa    Mazut 3,5S
16.468 đồng/lít15.987 đồng/lít12.146 đồng/lít10.676 đồng/lít8.473 đồng/kg
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)