Giá cơ sở ngày 20/04/2016

Xăng RON92Xăng E5Diesel 0,05SDầu hỏaMazut 3,5S
15.579 đồng/lít15.114 đồng/lít10.933 đồng/lít9.783 đồng/lít7.560 đồng/kg
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)