Giá cơ sở ngày 19/11/2016

Đơn vị: đồng/lít, kg

Xăng RON92Xăng E5  Diesel 0,05SDầu hỏa   Mazut 3,5S
16.37116.22112.50910.9659.687
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)