Giá cơ sở ngày 19/08/2016

Đơn vị: đồng/lít,kg

Xăng RON92Xăng E5       Diesel 0,05S     Dầu hỏa   Mazut 3,5S
15.37415.22511.91410.4968.837
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)