Giá cơ sở ngày 19/07/2016

Đơn vị: đồng/lít,kg

Xăng RON92Xăng E5     Diesel 0,05S      Dầu hỏa           Mazut 3,5S
15.30314.84312.34910.9219.137
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)