Giá cơ sở ngày 05/04/2016

Xăng RON92Xăng E5Diesel 0,05SDầu hỏaMazut 3,5S
15.740 đồng/lít15.272 đồng/lít10.890 đồng/lít9.792 đồng/lít7.496 đồng/kg
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)