Giá cơ sở ngày 05/12/2016

Đơn vị: đồng/lít, kg

Xăng RON92    Xăng E5 Diesel 0,05S  Dầu hỏa  Mazut 3,5S
17.17516.97212.92211.56910.362
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)