Giá cơ sở ngày 05/10/2016

Đơn vị: đồng/lít,kg

Xăng RON92Xăng E5     Diesel 0,05S    Dầu hỏa        Mazut 3,5S
16.70416.44112.42411.0239.473
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)