Giá cơ sở ngày 05/09/2016

Đơn vị: đồng/lít,kg

Xăng RON92    Xăng E5    Diesel 0,05S     Dầu hỏa      Mazut 3,5S
16.37616.13612.38810.9859.339
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)