Giá cơ sở ngày 05/05/2016

Xăng RON92Xăng E5Diesel 0,05SDầu hỏaMazut 3,5S
16.225 đồng/lít15.748 đồng/lít11.869 đồng/lít10.484 đồng/lít8.183 đồng/kg
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)