Giá cơ sở ngày 04/11/2016

Đơn vị: đồng/lít, kg

Xăng RON92Xăng E5 Diesel 0,05SDầu hỏa Mazut 3,5S
17.49217.17613.24211.65710.060
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)