Giá cơ sở ngày 04/06/2016

Đơn vị: đồng/lít, kg

Xăng RON92    Xăng E5    Diesel 0,05S    Dầu hỏa        Mazut 3,5S
17.148 16.65512.75411.3648.714
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)