Giá cơ sở ngày 04/08/2016

Đơn vị: đồng/lít,kg

Xăng RON92Xăng E5             Diesel 0,05S   Dầu hỏa    Mazut 3,5S
14.69914.25011.66110.2968.623
Xem theo ngày:(dd-MM-yyyy)