VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Số văn bảnCơ quan ban hànhNội dung văn bản
Loại hình văn bảnNăm ban hành
Hướng dẫn tra cứu văn bản
STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hành
101Số 177/2007/QĐ-TTgQuyết định số 177/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”20/11/2007
102Số 25/2007/QĐ-BKHCNQuyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN Về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với các phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định05/10/2007
103Số 21/2007/TT-BKHCNThông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn28/09/2007
104Số 134/2007/NĐ-CPNghị định số 134/2007/NĐ-CP Quy định về đơn vị đo lường chính thức15/08/2007
105Số 127/2007/NĐ-CPNghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật01/08/2007
106Số 13/2007/QĐ-BKHCNQuyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN Ban hành "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định"06/07/2007
107Số 10/2007/QĐ-BTMQuyết định số 10/2007/QĐ-BTM công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá21/05/2007
108Số 09/2007/TT-BKHCNSố 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá06/04/2007
109Số 09/2007/TT-BKHCNSố 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá06/04/2007
110Số 40/2007/NĐ-CPNghị định số 40/2007/NĐ-CP Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu16/03/2007
111Số 130/2006/NĐ-CPNghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc08/11/2006
112Số 89/2006/NĐ-CPNghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa30/08/2006
113Số 68/2006/QH11Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH1129/06/2006
114Số 154/2005/NĐ-CPNghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan15/12/2005
115Số 45/2005/QH11Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu14/06/2005
116Số 42/2005/QH11Luật Hải quan số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 200114/06/2005
117Số 04/2004/TT-BCASố 04/2004/TT-BCA về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy31/03/2004
118Số 35/2003/NĐ-CPNghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy04/04/2003
119Số 31/2002/QĐ - BKHCNMTQuyết định số 31/2002/QĐ - BKHCNMT Về việc ban hành "Quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ"17/05/2002
120Số 29/2001/QH10Luật Hải quan số 29/2001/QH1029/06/2001
TIN NÓNG
Giá dầu thô thế giới
WTIBrent
Giá bán lẻ
Sản phẩm
Vùng 1
22.790
23.240
22.010
22.450
20.870
21.280
18.800
19.170
17.940
18.290
17.770
18.120
Loading....

Bản quyền © 2013 Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 702 - Tầng 7, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6278 9258   
Email: hhxd@vinpa.org.vn -  Website: vinpa.org.vn / hiephoixangdau.org - Facebook: hiephoixangdauvietnam

Tổng số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .